Informatie

We staan aan de vooravond van de ontwikkeling van een nieuwe conceptwoning. Een woning die toekomstbestendig is, een woning die CO₂ opslaat in plaats van uitstoot, een woning die bereikbaar is voor een groot publiek, energiepositief is, gemaakt van bio-based materialen en daarmee de opwarming van de aarde helpt af te remmen.

Om het Natuurhuis mogelijk te maken zoekt Ballast Nedam Development een geschikte partner met veel kennis over bio-based bouwen en een frisse blik op gezond en duurzaam wonen. Deze partner is in staat om een schaalbare rijwoning voor heel Nederland te ontwerpen en eventueel te bouwen. Een conceptaanbieder behoort tot het profiel dat gezocht wordt. Het kan echter ook een architect zijn, die in samenwerking met adviseurs en een aannemer het project wil realiseren. Mocht het project een succes blijken, dan wil Ballast Nedam Development het concept graag verder uitrollen en toepassen bij meerdere projecten.

Bij dit innovatieve initiatief hoort een proeftuin of pilotproject waar het resultaat te zien zal zijn. In het Brabantse Heeze is daarvoor een pilotproject van 10 woningen beschikbaar. De voorgestelde bouwmethode moet geschikt zijn om op te schalen zodat deze nieuwe standaard in Nederland snel en op grotere schaal uitgerold kan worden. Ballast Nedam Development beschouwt het Natuurhuis daarnaast ook als een kennisproject, waarbij lessen actief gedeeld worden met de sector.

Zijn jullie de partij om met ons het Natuurhuis te ontwikkelen?

Het nieuwe normaal voor wonen

image

© 2021 Ballast Nedam Development Natuurhuis. All rights reserved